Pamukkale University

Faculty of Engineering; Department of Geophysical Engineering


Assist. Prof. Dr. Ali AYDIN -Turkish-

 

List of publications


Journal papers

 

·  Aydin, A., Ferré, E.C. and Aslan, Z. The magnetic susceptibility of granitic rocks as a proxy for geochemical composition: Example from the Saruhan granitoids, NE Turkey, Tectonophysics, Volume 441, Issues 1-4, 15 August 2007, Pages 85-95.

 

·  Aydin, A., 2007, Interpretation of gravity anomalies with the normalized full gradient (NFG) method and an example, Pageoph Vol. 164, No. 11 (2007) pp. 2329-2344

 

·  Ceryan Ş., Tüdeş, Ş. Ceryan N. and Aydin A., Kürtün Granodiyoriti’ndeki Ayrışmış Kaya Malzemesinin Sınıflandırılmasında Ve Mühendislik Özelliklerinin Tahmin Edilmesinde Elastik Dalga Hızının Kullanılması, PAU Mühendislik Bilimleri Dergisi, 2007, (13)2 pp.213-322.

 

·  Aydin A., Maden N. and Kadirov F., 2005 Analysis of gravity anomalies with hyperbolic density contrast (examplified with the Horasan-Pasinler basin), Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Eserleri, Yer Bilimleri, №3, (26-30).

 

·  Aydin, A. Gravite Anomalilerinin Doğrudan Yorum Yöntemleri İle Değerlendirilmesi:Hasankale-Horasan Bölgesinden Bir Uygulama, PAU Mühendislik Bilimleri Dergisi, 2005, (11)1 pp.95-102 (Evaluation of gravity anomalies by direct interpretation techniques: an application from Hasankale-Horasan region, PAU Journual of Engineering Sciences, 2005, (11)1 pp.95-102

 

·  Aydin A., Karsli H. and Kadirov F., Interpretation of the Magnetic Anomalies on Covered Fields Using Normalied Full Gradient Method. Geophysics News in Azerbaijan, Baku. V.1-2/2002, p.34-40

 

·  Gelişli K. and Aydin A., Investigations of environmental pollution using magnetic susceptibility measurements, European Journual of Environmental and Engineering Geophysics, 3, (53-61), 1998

 

·  Aydın A. and Gelişli K., Magnetic Studies for  Skarn Zone of Bayburt-Sarıhan,TMMOB, JMFO, Jeofizik, 10 (41-49), Ankara, 1996

 

·  Gelişli K., Aydın A., Dondurur D. and  Livaoğlu S., Polution investigations Near the Region of Yeniay-Çamburnu (Trabzon) by Magyetic Süsceptibility Method, TMMOB, JMFO, Jeofizik, 10 (51-56), Ankara, 1996

 

InternatIonal proceedIngs papers

· Aydın A, Yağız S, Özpınar Y, Semiz B. 2005. Investigation of Travertine Properties Using Geophysical Methods. Ozkul M, Yağız S, Jones B. (Eds). Proceedings of 1st International Symposium on Travertine. pp305-308. September 21-25 2005. Denizli Turkey.

 

·  Ceryan Ş., Ceryan N. and Aydin A., 2005, Determination of weathering in engineering time using interaction matrices, Proceedings of 1. International Symposium on Travertine; Edi: M. Özkul, S. Yağız and Jones B., PAU, Denizli-Turkiye, p.297-304

 

·  Aydın A. and Ceryan S., 2005, Geophysical evaluation of Harşit granotoid for marble sector in, Southwest of Trabzon, NE Turkey, Proceedings of 1. International Symposium on Travertine; Edi: M. Özkul, S. Yağız and Jones B., PAU, Denizli-Turkiye, p.309-314 

 

InternatIonal Abstracts

Sipahi, F., Sadıklar, M. B. ve Aydın, A., 2005. Properties of Skarn Deposit around Camibogazi and Saritas Plateau (Gumushane – Turkey) and Magnetometric Measurement Method Application, Eur. J. Mineralogy, Karlsruhe - Deutschland, Abstract, 17 / 1

 

· Kadirov F., Gelişli K. and Aydın A., The seismicitiy of Earstern of Black Sea Region and  its Corelation with the Gravity and magnetic Fields., First Congres of the Balkan Geophysical Society, Athens, Greece, 23-27 September, 1996

 

· Kadirov F., Karslı H., Gelişli K. and Aydın A., 1997, Filtering of Gravity Data Using A hartley Transform in Shamakhy-Gobustan and Apsheron (Azerbaijan) Oil and Gas Regions., Geneva’97 EAGE, Palexpo 59th EAGE conference&Technical Exhibition, 26-30 May 1997

 

· Aydın A., Sipahi F., Karslı H., Gelişli K. and Kadirov F., Interpretation of magnetic anomalies on covered fields using normalized full gradient method, B3.4p.,Moskov 1997,

 

· Aydın A., Gelisli K., and Kadirov F., The evaluation of gravity anomalies in terms of Hydro-carbon in Hasankale-Horasan Basin Turkiye. International Geophysical Conference &Exposition, Istanbul. Turkey. July 7-10, 1997, p.249

 

· Maden N. and Aydın A., 2000, Analysis of gravity anomalies with hyperbolic density contact, Azerbaijan International Geophysical Conference, p.184, Baku

 

· Aydın A., 2000, Evaluating gravity and magnetic data by normalized full gradient, Azerbaijan International Geophysical Conference, p.184, Baku

 

· Aydın A. and Tudes S., The Relationship between Susceptibility and rebound number of Schmitch Hammer; An Example, Fourth International Turkish Geology Symposium (ITGS IV), 24-28 september, 2001, Adana, Turkey

 

· Aydın A. and Kadirov A. 2002, Interpretation of Crustal structure of eastern Anatolia by using potential and earthquake data, International Workshop, The Tectonics of Eastern Turkey and The Northern Arabian Plate, p. 37, Erzurum, Turkey, 23-25 September, 2002.

 

Aydin A., Kadirov A. and Kadirov, F. Interpretation of Anomalies Gravity-Magnetic Fields and seismicity of Eastern Turkiye. International Conference “Assessment of Seismic Hazard and Risk in the oil-Gas Bearing Areas” (100-anniversary of Shamakha earthquake), Abstracts, October 28-30, 2002, Baku

 

Aydın A., Interpretation of West-Anatolia Crust Using Potential and Earthquakes Data, IESCA 2005 Izmir, Abstract Book, p.248

 

 

National proceedings papers (in Turkish)

 

· Altınoğlu, F. ve Aydın, A., 2007, Çal bölgesinin depremselliği ve kabuk yapısı, Çal Sempozyumu Bildiriler Kitabı, s.182-186 1-3 Eylül 2006, Denizli, Türkiye

 

· Altınoğlu, F. ve Aydın, A., 2007, Buldan bölgesinin depremselliği ve kabuk yapısı, Buldan Sempozyumu Bildiriler Kitabı, s.111-120 23-24 Kasım 2006, Denizli, Türkiye.

 

· Tüdeş Ş., Ceryan Ş., Aydın, A. ve Bayrak Y., 2006 Kent Planlamasında Deprem Risk Faktörünün Değerlendirilmesi, Gümüşhane Örneği, (An Assessment of the Earthquake Risk Factor in the City Planning, the Example of Gümüşhane), Mühendislik Jeolojinde Çağdaş Uygulamalar Sempozyumu Kitabı, Edi: Kumsar H., Taşdelen S ve Celik S. p. 503-512, Denizli

 

· Aydın A, Yağız S. 2006. Doğal Taş Ocaklarında Yer Radarı (GPR) ve Sismik Kırılma Yöntemlerinin Kullanılması. Mühendislik Jeolojisinde Çağdaş Uygulamalar Sempozyumu. s415-422. May 25-27 2006. Denizli.

 

· Yağız S, Aydın A. 2006. Doğal Taş İşletmeciliğinde Jeoteknik Araştırmalar: Karataş Mevkii (Denizli) Doğal Taş İncelemesi. 5th Mermer ve Doğal Taş Sempozyumu. s229-239. MERSEM`06 Ersoy M, Ergün E. (Eds). Mart 2-3 2006. Afyon Turkey.

 

· Aydın, A. ve Altınoğlu F., Ege Bölgesinin Kabuk Yapısının potansiyel Alan ve Sismisite Verileriyle Değerlendirilmesi, Deprem Sempozyumu, 23-25 Mart 2005 Kocaeli 2005 s. 86-88(Aydın, A. ve Altınoğlu F., Evaluation of the crust structure of Aegean Region with potential and seismicity data, Earthquake Symposium Book, 23-25 Mart 2005 Kocaeli 2005 p. 86-88.

 

· Aydın, A., Kargı H., Altınoğlu F. ve Sarı N., İç Ege Tektoniğinin Mevcut Veri ve Çalışmalarla Değerlendirilmesi, Deprem Sempozyumu, 23-25 Mart 2005 Kocaeli 2005 s. 1267-1272

 

· Aydın A., 2005, Investigation seismicity, crust structure of Mediterranean Region with potential field data, Congress Book of Civil Engineering Problems, 22-24 September 2005, Antalya, p.560-569 (Aydın A., 2005, Akdeniz Bölgesinin depremselliğinin, kabuk yapısı ve potansiyel alan verileriyle irdelenmesi, Antalya yöresinin inşaat mühendisliği sorunları kongresi bildiriler kitabı, 22-24 Eylül 2005, Antalya, p.560-569.)

 

 

National Abstracts

 

· Toker E. ve Aydın  A., Acıgöl Graben Havzasının (Kd-Denizli) Tektonik Gelişiminin AMS Yöntemi ile İncelenmesi, 30. Yıl Jeoloji Sempozyumu, 25–27 Ekim 2007, Çukurova Üniversitesi, Adana

 

· Aydın A. 2006, Doğalgaz Araştırmalarında Bir Yöntem Bir Örnek, Doğalgaz Günleri, Haziran 2006, PAU Kongre ve Kültür Merkezi-Denizli

 

· Aydın, A. Hambat ve çevresinin deprem gerçeği, Hambat (Han-Abat) Sempozyumu 6-9 Ekim 2004, Denizli, Türkiye

 

· Aydın, A. ve Altınoğlu, F., Hambat ve çevresinin depremselliği ve potansiyel alanlarla ilişkisi, Hambat (Han-Abat) Sempozyumu, Özler Kitabı, 6-9 Ekim 2004, Denizli, Türkiye

 

· Aydın, A.ve Altınoğlu F. Ege Bölgesinin Kabuk Yapısının potansiyel Alan ve Sismisite Verileriyle Değerlendirilmesi, Deprem Sempozyumu, 23-25 Mart 2005 Kocaeli 2005 s. 19

 

· Aydın, A., Kargı H., Altınoğlu F. ve Sarı N., İç Ege Tektoniğinin Mevcut Veri ve Çalışmalarla Değerlendirilmesi, Deprem Sempozyumu, Özler Kitabı 23-25 Mart 2005 Kocaeli 2005 s. 227

 

· Aydın A. ve Kargı H., Büyük Menderes Havzasına bırakılan atık suların havzada meydana getirdiği kirlilik seviyelerin belirlenmesi, Teknoloji, Yenilik, Risk Sermayesi Günleri ve Proje Pazarı 2005 Özet Kitapçığı, P. N:418, sayfa 145, Aralık 2005, ESBAŞ, İzmir

 

· Aydın A. ve Çakıcı H., Çevre ve Jeofizik, 1. Ulusal Çevre Sempozyumu, Bildiriler  Kitapçığı, Sayfa 49-53, 2002, Erzurum.

 

· Yağız S. ve Aydın A., Doğal Taş İşletmeciliğinde Jeoteknik-Petrofabrik Çalışmalar, Hambat (Han-Abat) Sempozyumu 6-9 Ekim 2004, Denizli, Türkiye


 

Contact Address

 

Pamukkale University, Faculty of Engineering, Geophysical Engineering Department, Kinikli Campus, Denizli, 20017 Turkiye

Phone office  :+90 258 296 3370,   Fax   : +90 258 296 33 82, +90 258 296 32 62, Tel mobile:+90 505 549 7667

 

 

Nick of Skype : onrbrkaldn

E-mail:aaydin@pamukkale.edu.tr

Email:aliaydin_25@hotmail.com for MSN

Email:aliaydin2@gmail.com

Email: ilanidya@yahoo.com5

Personal website: http://aaydin.pamukkale.edu.tr


 

Dr. Aydin’s main page